Dronkenschap is al van vele vele generaties. Dronkenschap is al van alle tijden. Als de wijn is in de man is de wijsheid in de kan. Kan het een beetje minder?

Je kunt zo wat afdenken over het voltanken van mensenlevens. Bier,wijn van het vat uit het vat in het vat, wie het vat, die vatte het.

Vandaag overviel mij even een gevoel van onwelvoeglijkheid. Weer ging de deur open. Een goedaard uit het Hoge Noorden kwam ook deze dag zijn aktiviteiten met mij delen. Discussies over kerk en samenleving delen wij samen. Maar wij delen niet samen allerlei opvattingen. Maar ach, de gedeelde smart over het wonderlijke in het verleden verdeeld ons minder ook al liggen de opvattingen uiteen als het oosten en het westen. Verdeeldheid zonder respect hoeft nu eenmaal niet meteen tot oorlog en geweld te leiden. We zien om ons heen en zien alleen maar lijden. En soms deelt hij wat mee. Zomaar een “zwikkie transcripties” over de kerkelijke perikelen van de broeders uit , let op 1604 en de jaren die er voor en er na liggen! Boeiende literatuur?! Ja en neen. De kerk hield zich veelvuldig bezig. Met het houden van het nachtmal en het onderhouden van de vrienden die het leven nogal eens van ontnuchterende staat beoordeelden.

Het geeft in ieder geval een aardig inkijkje in de geschiedenis van deze en gene die in het Wieringerland zich te buiten gingen aan drank, vrouwen en ook een kerkelijke leerstellige aangelegenheid was goed voor een beste repercussie in de handelingen des kerkeraads.