De beslommeringen van een ligfietsende levensgenieter

Categorie: genealogie hoeksma

Pella en familie

Jeltje K. v.d. Hoek en S.W. Fokkema

Ja, het is eigenlijk wel bijzonder. Keihard met hard leven te worden geconfronteerd komt vaker voor. Maar om keihard met de neus op de feiten te worden gedrukt door je voorgeslacht? Er is in de familie een brief bewaard gebleven. Zij het, dat mijn brief het overgetypte exemplaar is van de enige echte, die wellicht nog ergens in de archieven van de familie is achtergebleven. Zelf heb ik ooit het origineel gezien. Mijn moeder heeft hem letterlijk overgetikt. 

Een brief, gedateerd 16 augustus 1869. Geschreven te Pella.

Zo’n brief die nog heel netjes begint met: Zeer geachte broeders, neven en nichten.

“Gij zult wel verlangend zijn hoe het met ons gaat”.

Nu, anno 2019 ben ik nog steeds hongerig om te weten “hoe dat er daar aan toe ging”. Wie zijn die “Jeltje en S.W. Fokkema?”

Om het cryptisch te omschrijven kom ik tot de volgende vaststelling:

Jeltje is de dochter van de broer van haar (mijn grootmoeder/beppe) grootvader. Anders: de nicht van de pake van de pake van onze Beppe.

Dat is dus Jeltje. En S.W. Fokkema?

Dat is gewoon een ander verhaal. Maar niet zo ingewikkeld als het lijkt. Jeltje is een dochter van een vader en een moeder. De vader van Jeltje is Kornelis Barteles van der Hoek, geboren 23 september 1814. Deze Kornelis was gehuwd met Sijtske Wijtses Fokkema, geboren te Burgum. S.W. Fokkema is niet meer en niet minder de moeder van Jeltje.

Pella.

Wonderlijke plaats. Gesticht door een dominee. Ds. Scholte, afgescheiden, betweter en zakenman. Ds. Scholte die mede kennelijk na een bezoek aan Ulrum ook in Amsterdam de kerkelijke funderingen heeft opgeschut. Die met een hele aanhang “gelukzoekers” is vertrokken naar het land als voorganger van Trump en consorten. Op zoek naar een volmaakte kerk, maar allengs de volmaakte voorganger werd die zich niet zo graag liet gezeggen. Die ooit blijkbaar een gooi deed naar een politiek ambt in de VS. Dominees en politiek? Huiveringwekkende aangelegenheid. Hoe dan ook, onder ds. Scholte is Pella geworden tot wat het geworden is. Voortvarend en nu nog steeds niet gespeend van Hollandse trekjes.

Ds. Scholte heeft zorg gedragen voor huizen en wegen. En in die omgeving, al rept de brief er verder weinig van, was Jeltje met haar moeder. De armoede ontvlucht uit het Hoge Noorden van Friesland.

Eigenlijk, als je de brief goed leest, “spekkopers”. Ter ondersteuning een citaat:

“Wij hebben geen puinwegen als bij u, maar vooruit. Wij kunnen eten en drinken wat wij willen. De boter kost elf cent het pond. Wij eten maar net zoveel als we willen spek en vlees zoveel als we willen..Ik eet en drink wat ik wil, och de arme mensen bij u, konden zij maar in dat (v)fijnne land komen…”Het is teveel om alles te citeren. Maar handel zat er ook al flink in. “10 vette ossen verkocht zowat voor 80 dollars nadat ze waren gekocht voor 20/30 dollars..” Mooi is ook een opmerking: “armen zijn hier niet”.

They make America great, before!

En onder de mededeling dat zij elke zondag in Pella ter kerke gaan, werd de brief afgesloten met “Koffiebonen branden wij zelf. Zijt van ons gegroet”.

’t Wordt tijd voor een bakkie troost.

De afstamming

Zo is het gekomen:

1599      Pieter

1625      Nanne Pieters (omstreeks 1625)  Ovl.<1659

1649      Pieter Nannes                                   Ovl.<1695

1683      Nanne Pieters Hoeksma                 18-02-1683         Ovl.<1747

1716      Pieter Nannes Hoeksma                  22-11-1716          Ovl. 1791

1755      Jacob Pieters Hoeksma                   06-07-1755         Ovl. 11-09-1830

1804      Gerben Jacobs Hoeksma                16-08-1804        Ovl. 04-12-1881

1840      Pieter Gerbens Hoeksma                29-02-1840       Ovl. 17-09-1915

1874      Jan Pieters Hoeksma                       11-01-1874          Ovl. 09-02-1949

1911      Pieter Jans Hoeksma                        16-02-1911          Ovl. 28-04-1984

1952      Pieter Pieters Hoeksma                   23-02-1952

Handig: Geslachtstonderzoek

Typisch gevalletje P.H.  Zuinigjes met de aanschaf van de aanverwante artikelen voor het doen van genealogisch onderzoek. En dan vooral van die downloadgevalletjes. Kijk, mijn dierbare vader was een nijver baasje en bovenal ook zuinig. De achterkant en de binnenkant van een ontvangen enveloppe kon nog best gebruikt worden voor het maken van aantekeningen. Klaslokalen konden door dat soort zuinigheid worden gebouwd. Zo was het dan ook wel weer. Zo zit ik ook in elkaar. Een appel en een eitje. In dit geval een eitje van mijn pa en zuinigjes als het om de Apple gaat. Want ja zeg nu zelf, een duur cadeautje aanschaffen als er via het wereld wijde web ook allerlei gratis, ja ja gratis, programmatjes worden aangeboden voor het maken van een stamboom?

Kijk daar wil ik het mijne van weten. En zo was er het hoognodige overleg met de computerdeskundige in mijn gezin. Gezinnetje hopeloos. Want volgens zoonlief moest pa gewoon dokken.

Nou moet ik bij de doktoren tegenwoordig nog wel eens wat dokken. En ben eigenlijk best en ook verhipte duur verzekerd, maar met de huidige gezondheidszorg weet je het maar nooit. Ik ga straks meteen kijken of ik nog psychische hulpverlening kan krijgen voor mijn gedoneerde premies. Gek word je toch ook van al die vergelijkingssites van allerlei kwakzalverijaanprijzende gezondheidszorg verlenende ziektekostenverkeringsmaatschappijen? Draaf ik door? Welnee, ik draaf nog niet eens!

Geslachtsonderzoek via de genealogische kant van de zaak VALT NIET ONDER DE LOPENDE EN AF TE SLUITEN ziektekostenverzekeringen. Ga gewoon op internet. Zoek het uit. Overtuig u. En kom je er dan nog niet uit? Ga kijken in je polis of die psych echt niet vergoed wordt.

Onderzoek naar je voorgeslacht is gratis. Het opschrijven, vastleggen en via “smarts” een klik krijgen met anderen? Da’s andere koek. Geen Friese kruidkoek. Geen Hamburger. Daarvoor zul je vermoedelijk bij iets meer dan een klik meteen ook moeten  ‘klikken,’ is dokken.  Maar houd je het zaakje een beetje voor jezelf, ach dan kan het zelfs zonder. Zo niet, dan wordt een mens behoorlijk down. Althans ik. En ja, daar ben ik dan niet zuinig mee. Als je pech hebt loop ik er zelfs mee te koop in de vorm van een beetje humeurig…

Nu kan Myheritage zelfs voor de Mac worden gedownload. En nu maar hopen dat ik er niet somber door gesteld wordt.Down van wordt. Of aan de pillen moet. Anders heb ik psychologische hulp nodig, Dat kan geloof ik ook al tegenwoordig online.

Ja, zo vraag je je af: wat onderzoek ik nu? Mijn geslacht, mijn voorgeslacht, mijn ziektekostenverzekeringspolissen of mijn hulpprogramma’s om het geslacht vast te leggen? Hoe dan ook.

Onderzoek alle dingen. En ja, behoudt het goede. Of sla ze op in je computer bijvoorbeeld. Wel zo handig.

Mijmeringen. Deel I, deel II, deel III, deel IV=de onthulling.

Neen, geen gouden ringen. Geen zilverringen. Mijmeringen.

Zittend onder een kleine spaarlamp in een Predommetje, zo’n kleintje met hefdak, stijg je boven jezelf uit. Dak open, blauwe luchten, gierende wolken. Les Mouetttes. ’t Is hier wel even vandaan. En of ik met mijn Predommetje naar Les Mouettes zou gaan? ’t Is in de schoot van de toekomst verborgen.

Nu zit ik in de warme baarmoeder van de Predom. Kom kom. Ik kan het gewoon op zijn Hollands zeggen: gewoon gezellig. Onder de bank een dromerige loopse teef. Hebben wij weer. Op vakantie. Lekker handig. Maar de lotgevallen van een loopse hond leiden tot geheel andere mijmeringen.

Voordat we weggingen waren we druk aan het internetten. Zoektocht naar het verleden. Zo’n heel oude ansichtkaart.

Uit 1918 volgens het mooie postzegelstempel. Met postzegel.Scan 4

Dat knikkert je bijkans een eeuw terug in de tijd.

Dan slaat ineens ongenadig het gevoel toe. Dit zal en moet ik weten. Dan mijmert het daar wat af  “daar boven” .

Met op de achterkant, want de foto was als een ansichtkaart verzonden, de mededeling “aan de jongeheeren P.J.Hoeksma Valom”.

Neen, daar ga ik niet van onderste boven. Ik val niet om maar grijns naar mijn grijzende, of grijnzende, kuif.

Valom?

Heeft pa daar gewoond?

Wordt vervolgd

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén