De beslommeringen van een ligfietsende levensgenieter

Maand: november 2011

Vat je

Besluit tot om niet aanvaarden van grond voor wegen en riolering.

Kijk als je zo’n verhaal moet samenvatten dan gaat dat niet. Niet gemakkelijk tenminste.

Minstens moet je even piekeren wat er staat. Want er staat niet wat er staat als je leest zoals je denkt dat het er staat. Er staat n.l. wat anders. Het zijn de valkuilen van ons dagelijks bestaan, want besluiten ze nu niet tot het aanvaarden van grond? Neen, besluiten worden genomen tot het aanvaarden van grond om niet. Ze aanvaarden het dus wel en ze besluiten wel als zodanig maar niet zoals je denkt dat ze zullen besluiten. Ze besluiten het wel te doen maar ’t mag niks kosten. Kost wel heel wat moeite om dit te snappen. Dat snap ik ook wel en ik zal de edele voorgangers vragen in het vervolg dan ook maar “ om niet” de leestekens te gebruiken. ’t Kost niks extra en is reuze handig en verdraaid duidelijk. Dat kan ieder mens denk ik wel aanvaarden. Vaardig wordt je dan ook wel om over te gaan tot samenvattend te concluderen dat ze helemaal overeenkomstig de door burgemeester en wethouders overgelegde besluiten besloten  tot het wel “ om niet”  aanvaarden van grond voor wegen en riolering.

Ik heb geprobeerd het zo duidelijk mogelijk ik het vat te steken. Wie het vat vatte het en zo niet, die vat het  niet. En niet die vat het vat niet, want dan vat je het echt niet. Vat je?

Wijze mannen

Wijze vrouwen hebben we nodig. Vroeger hadden we in Harmelen wijze mannen, die dat ook wel door hadden. Nu hebben we mannen in Harmelen die willen weten wanneer wijze mannen in Harmelen aan het bewind waren en of we dat ook kunnen vinden. Nou, in de site van het rhc rijnstreek en lopikerwaard is al wel het een en het ander te vinden. We gaan gewoon op zoek. Kranten geven veel informatie en voor die informatie kunnen we ook al wel even snuffelen op de site. Een aanrader. Leuk voor de geschiedenis en ook om eens na te gaan hoe de prijsontwikkeling van huizen, en vele (huis)houdelijke artikelen zo in de loop der tijd is geweest.Verslaglegging van het besprokene in de gemeenteraad van diverse plaatsen is iets wat we aan de verslaggevers van toen ook zeker konden overlaten.Dus ook daar is al wel het nodige te vinden.

Wijze mannen en “Huisvrouwen”.

De gemeenteraad van Harmelen was bijeen. Wij spreken over de datum van 22 december 1953. Wijze mannen. Neen, vrouwen maakten  geen deel uit van de overpeinzingen van de raad. Geen vrouwen. Of toch wel? In Harmelen spreekt de voorzitter van de raad uit dat “Er worden goede huisvrouwen gevormd, waaraan grote behoefte bestaat”. En dus is de bouw van een RK landbouwhuishoudschool dan ook dringend gewenst. Kijk, bestuurders met visie.

Kom daar nog eens om. Een voorstel om de handel voor de besluitvorming nog eens een maandje aan te houden wordt zelfs niet eens meer door de raad overwogen. Gewoon: pats, verwerpen zo’n voorstel en gelijktijdig concluderen dat de raad dus daarmee uitspreekt dat het voorstel van burgemeester en wethouders is aangenomen. En hiermee wordt dan uitgesproken dat men in principe besluit tot de bouw van een rk.landbouwschool.

Goede huisvrouwen rechtvaardigen de bouw van een school. We hebben er grote behoefte aan. Aan die “goede” huisvrouwen wel te verstaan.

Een snugger raadslid opperde later of er eigenlijk wel was gestemd! Maar ja, die zal thuis wel op de kop hebben gekregen.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén