Besluit tot om niet aanvaarden van grond voor wegen en riolering.

Kijk als je zo’n verhaal moet samenvatten dan gaat dat niet. Niet gemakkelijk tenminste.

Minstens moet je even piekeren wat er staat. Want er staat niet wat er staat als je leest zoals je denkt dat het er staat. Er staat n.l. wat anders. Het zijn de valkuilen van ons dagelijks bestaan, want besluiten ze nu niet tot het aanvaarden van grond? Neen, besluiten worden genomen tot het aanvaarden van grond om niet. Ze aanvaarden het dus wel en ze besluiten wel als zodanig maar niet zoals je denkt dat ze zullen besluiten. Ze besluiten het wel te doen maar ’t mag niks kosten. Kost wel heel wat moeite om dit te snappen. Dat snap ik ook wel en ik zal de edele voorgangers vragen in het vervolg dan ook maar “ om niet” de leestekens te gebruiken. ’t Kost niks extra en is reuze handig en verdraaid duidelijk. Dat kan ieder mens denk ik wel aanvaarden. Vaardig wordt je dan ook wel om over te gaan tot samenvattend te concluderen dat ze helemaal overeenkomstig de door burgemeester en wethouders overgelegde besluiten besloten  tot het wel “ om niet”  aanvaarden van grond voor wegen en riolering.

Ik heb geprobeerd het zo duidelijk mogelijk ik het vat te steken. Wie het vat vatte het en zo niet, die vat het  niet. En niet die vat het vat niet, want dan vat je het echt niet. Vat je?