De beslommeringen van een ligfietsende levensgenieter

Maand: oktober 2008

levensboek

bevriend

bemind

bezwangerd

barend

bevallen

beschuit met muisjes

nieuw leven

benauwd

beademd

beëindigd leven

dood

gekist

begraven

broodje kaas met

koffie

levensboek

dicht

Geen ouwe koeien

Neen, we zullen geen ouwe koeien uit de sloot halen. Maar er waren me een paar mooie koeien! Afgelopen zondag hebben we eens ouderwets een stukje Soppenhof in Doornspijk gewandeld met broer en schoonzus. De wereld waar we vandaan kwamen, zo u wilt uit de zandgronden ontsproten, was ons wandeldoel. Er waren slechts een paar belangstellenden. Maar ze mogen er wezen.

Lekker drankje en leuke krullebol

Snuffelen. In oude geschriften. Het kan inderdaad heel leuk zijn. Diverse soortgenoten met dezelfde achternaam hebben in het verleden b.v. de notulen van de rechtbank gehaald. Jongens die van wanten wisten zullen we maar zeggen. Van die knapen die het mes kunnen trekken, zich terug kunnen trekken, een borrel lusten of er vandoor willen. Veelal werden ze slachtoffer van geweldadigheden. Sla de historische kranten er maar eens op na. Teveel om op te noemen. Maar hoe kom ik nu aan een lekker drankje? Een aan een mooie krullebol?

Oude geschriften zijn de aanleiding voor de verleiding. Een paar zeer oude historische boeken waren keurig gekaft. Ik herkend hier het handschrift van de meester der kaftkunst. MIjn pa had de boeken over het leven van Calvijn, jawel de beroemde predikheer uit Geneve, van een keurig kaft voorzien. Alleen zoals hij dat kon. En het moet gezegd, zijn zonen moeten het ook kunnen!

Maar ja, van een kaft kun je niet eten noch drinken. Da’s maar al te waar. Nu ben ik nog al een nieuwschierig baasje zo op zijn tijd en hup, ik meende dat het kaft er maar eens van af moest. Vast en zeker meende ik dat het moest gaan in de orde van grootte van : “kaf van het koren scheiden”. Nou, helemaal waar is het niet. Simpel gezegd vanuit mijn werk en derhalve ambtshalve belangstelling weet ik dat onder het kaft nog wel eens wat kan worden gevonden. En wat vond ik? Een oude krant, neen twee oude kranten. Pa gebruikte nu eenmaal alles nog een keer als dat zo uitkwam. Nou dat betrof dus een krant  uit 1893 en eentje uit 1907. Mooi man! Leuke advertenties. En dan kom je wat tegen. Dekhengst staat ter dekking gereed. Tel uit je winst. De familie Hoeksma had een beste dekhengst. Immers de vierjarige donkerbruine en sterk gebouwde Oldenburger Hengst EDO, afstammende van een volbloed Oldenburger Stam-en Premiehengst en dito Merrie, bij F.A. Hoeksma te  Kollumerzwaag staat ter dekking. Dekprijs voor deze hengst was maar mooi even f. 10,==. Denk er maar wat van. Maar dan zie je ook dat een andere dekhengst ook al gereed is voor een uitstapje, maar niet op zondag,voor het grote werk. Neen, geen dekhengst van Hoeksma. En dan is de prijs er ook naar,  n.l. per beurt betaal je f. 8,==. Kijk verschil moet er zijn. Mijn oog dwaalt verder.Want och, we weten heus vanuit ons eigen leven wel hoe die zaken gedaan werden. Meestal werd na afloop wel een borrel geschonken. En zo speurend naar grappige en interessante zaken zie je dan ook de aanleiding voor de inleiding. Jawel een fles Cognac de Charente, nr. 1 werd aangeboden voor f. 1,10 per liter! Kijk, dat zijn tenminste prijzen. Kun je na de dekking nog eens een borrel schenken! Ook mooie rooie Bordeaux wijnen werden maar liefst per anker aangeboden. En da’s een beste hoeveelheid voor f. 27,==. Voor het gemak is dit zo’n € 12,10., of tewel € 0,31 per liter!

Kijk dan praten we tenminste gezellig bij de heer F.A. Hoeksma te Kollumerzwaag aan de borreltafel. Flesje Madera gaat weg voor de prijs van f. 0,65. De Rijnwijnen met volle zuivere en zachte smaak onder de naam Brauneberger zijn goed voor de prijs van f. 32,== per anker. Dat zijn nog een bedragen. Zou er nu toch inflatie zijn of keken ze vroeger teveel in het glaasje?

Ondertussend nippend aan de rode Bordeaux groeven mijn inmiddels diepbedroefde ogen verder over het krantenepistel. Leefde ik maar een paar jaartjes terug. Want wat zie ik?

De navolgende advertentie: MOOI HOOFDHAAR. Wij ondergeteekenden gevoelen ons verplicht onzen oprechten DANK te betuigen voor het herstel van ons hoofdhaar; ik ben 52 jaar en heb 30 jaar geen haar op mijn hoofd gehad en mijn Zoon die een groote kale plek op het hoofd had, wij zijn beiden in het bezit van een prachtig hoofd met nieuwe haren, mooier en glansrijker dan ons vorige haar, door het gebruik van het wederbarend haarwater van den Heer C.J.E. CAMES, Haarkundige te ’s Gravenhage. (Getekend) Mej. Rodenburg te Rijswijk. Let wel, er waren 867 dankbetuigingen die, aldus de samensteller van de advertentie, bij hem voor een ieder ter inzage lagen. En zo vervolgt de advertentie: Geen Bluf, Maar Waarheid Overtuigt U.

Ik nip aan mijn Bordeaux.

Ik krap mijn kale……kop. Proost.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén