Barbera de Loor. OOk zij haalt vandaag mijn weblog.

Vreemd. Ze vertelde dat ze vanaf morgen “alleen maar gaat genieten”. Ik kijk er naar. Ik denk er over na. Dat snap ik volstrekt niet. Hoe doe je dat? Ik zit. Ik geniet? Ik ga zitten en ik “ga genieten?”” Ge, dat snap ik. Dat zijt “GIJ”. “Niet” is een ontkenning, dus is niks. Snap ik ook. En “en” is een samenvoeging. Dat snap ik ook. Als ik het nu combineer is het ” gaat gij niks en”. Dus zij gaat niksen. En het wordt gezegd als: genieten. Maar het is niks. Enfin, nu moet ik toch ook even krabbelen. Krabbelen achter de oren, op mijn hoofd, graaien in de grijze massa. Welke? Dat mag u bedenken. Ik ben kaal en ik ben deels grijs en onder de deels kale en grijze schedel zit “zo zegt men” “grijze massa”. AL ZULLEN VELEN DIE MIJ KENNEN ZICH DAAROVER OOK NIET VERBAZEN.

Nogmaals. Het equivalent van genieten zou redekundig dus neerkomen op: niksen.

Het is maar dat u het weet.

Eigenlijk weet ik niet of er nog wat te genieten valt.