Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid

het heden aan Zijn liefde en

de toekomst aan Zijn voorzienigheid (Augustinus)

 

Kijk, hiermee kunt u het nieuwe jaar vooruit.