Geef niet op elkaar af
Maar geef elkaar de ruimte.