Sombere dagen voor kerst? Welneen. ’t Mag dan buiten niet al te vrolijk eruit zien, het gaat om meer. Inmiddels lijken de sneeuwvlokjes naar beneden te kieperen! Nou dan toch een klein beetje menselijke kerst. Flauwekul van de bovenste plank natuurlijk. Inderdaad, ook de vlokjes vallen van die bovenste plank. ’t Gaat echter om meer dan alleen maar een sfeertje. Laat het Licht dat gekomen is maar schijnen als licht in de wereld. Dat vergt de noodzakelijke omzetting van de menselijke knop van donker naar licht. Lichtvaardig is dat niet. Ligt ook niet in de rede. Redelijkerwijs is het wijs om die wijsheid te proberen te doorgronden. Als er voldoende licht op schijnt, schijnt het zo te zijn dat het “licht” doorbreekt. En dan is er een doorbraak in je leven. Licht valt dan de moeilijke beslissing, om die knop om te zetten Maar het is niet licht te vatten. Daarom is er ook vaak geschreven: wie het vat vatte het. En als dat in het vat zit, dan vat je het.