In het Harmelense is een schrijfster. Ik ken haar. Zij kent mij. Zij is een ster schrijfster. Ook op de plaatstelijk homepage van de hervormde gemeente van Harmelen. Daar kom je haar tegen. En meestal zijn het wel stukjes waar iedereen wel tegen kan. Dat scheelt. Herkenbaar. Waardeerbaar. Nu vroeg ze zich af of het wel nut heeft dat schrijverij-werk van haar. Nou vraag ik je. Ik ken maar een gezegde: wie schrijft die blijft. Zij moet blijven. Ik roep een ieder op die dit leest om haar te laten weten dat ze moet blijven schrijven. Eenvoudige verhalen. Ontleend aan de werkelijkheid. Minder hoogdravend geneuzel dan het geneuzel van mij. Meer van de praktijk. Herkenbaar, leesbaar, waardeerbaar, aaibaar.Nou, mijn beste schrijfster: ga door! En ik roep iedereen op haar te mailen: go on. Dit moet je dan ook maar doen op haar e-mailadres (en ik ben ook maar zo vrij dat hier even te melden:inavanderbeek@hotmail.com

Zo. Zo is dat. Kom op voor het vrije woord. Zegt het voort.