Op dinsdag 16 februari j.l. heeft de streekarchivaris, de heer Rob Alkemade, het archief van de heer Gerard Maatje officieel in ontvangst genomen. Uiteraard stond ik er weer met mijn snuffert bovenop en heb dit maar even vastgelegd voor het nageslacht. Ik zal zeker nog eens nader op dat archief terug komen. Het bevat een grote hoeveelheid interessante aardigheden over Reeuwijk. Ook hier komt het verhaal van de dominee die achter de kar werd gespannen en zo, gesleurd en besmeurd werd afgevoerd naar Gouda,  in voor. Verder zijn er veel gegevens over de omgeving en de geschiedenis daarvan te vinden. Op de eerste foto de heer Gerard Maatje, trouw bezoeker van de studiezaal van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. Op de tweede foto de beide heren in een gezellig onderonsje over het gewichtige pakket aan bewerkt archiefmateriaal.img_0128

img_0129