Zaken een beetje opruimen. Altijd geweldig. Wat vind ik veel!!!

Wat denkt u hiervan:

Wanneer ben ik tevreden?

Wanneer heb ik genoeg?

Wanneer leer ik eens rusten

van mijn eindeloos gezwoeg?

Wanneer kan ik aanvaarden

dat ik kostbaar ben, van waarde?

Gewoon, zoals ik ben.