Het koor. Een samenstel van mensen die het mooi vinden om samen te musiceren. Ieder donderdagavond komen we treffend bij elkaar. We treffen elkaar letterlijk in Het Trefpunt in Harmelen. We zingen en lachen wat af. Genieten van het mooiste instrument van de schepping. En soms komen er juweeltjes terug. In dit geval niet op danwel in de buis van Eustachius. Maar waarneembaar langs de digitale snelweg met het oog. Van die tijd was er nog geen geluidsopname bij de foto, al moet het tegenwoordig mogelijk zijn om geluid en foto te laten samenvallen. Hoe dan ook, eentje uit de oude doos.

koorharmelen_docx